Chính sách bảo mật


1/ Giới thiệu và quy định chung

Bạn đang truy cập trang web của DMK Deutsches Milchkontor GmbH có văn phòng đăng ký của công ty tại Industriestraße 27, 27404 Zeven. Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi thông qua địa chỉ nêu trên và/hoặc email datenschutz@dmk.de. DMK Deutsches Milchkontor GmbH rất coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu và toàn bộ quy trình kinh doanh của Oldenburger. Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập nếu đó cần thiết về mặt kỹ thuật. Dữ liệu của bạn sẽ không được công bố cũng như không chuyển cho bên thứ ba mà không được cho phép. Phần giải thích sau đây sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách Oldenburger bảo vệ dữ liệu của bạn và loại dữ liệu nào được thu thập và cho mục đích gì.

2/ Cách thu thập và lưu trữ, tính chất và mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân

Khi truy cập trang web, thông tin sẽ tự động được gửi đến máy chủ bởi trình duyệt đang được sử dụng trên thiết bị đầu cuối của bạn. Thông tin này được lưu trữ tạm thời trong tệp nhật ký. Thông tin sau được ghi lại được lưu trữ cho đến thời điểm tự động xóa:
 • Tên file truy cập
 • Ngày và giờ truy cập
 • Khối lượng dữ liệu được truyền
 • Báo cáo việc truy cập có thành công hay không
 • Loại trình duyệt web được sử dụng
 • Loại hệ điều hành được sử dụng
 • Trang web đã truy cập trước đây
 • Tên nhà cung cấp Internet của bạn
 • Địa chỉ IP của bạn
Dữ liệu được đề cập ở trên được chúng tôi xử lý cho các mục đích sau:
 • Để đảm bảo thiết lập kết nối thông suốt cho trang web,
 • Để đảm bảo việc sử dụng trang web được thuận tiện,
 • Đánh giá tính an toàn và ổn định của hệ thống
 • Đối với các mục đích hành chính khác.
Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu là Điều 6 đoạn 1(f) của GDPR. Hoạt động của chúng tôi xuất phát từ các mục đích thu thập dữ liệu nêu trên. Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu được thu thập cho mục đích truy tìm danh tính của bạn.
Hơn nữa, chúng tôi sử dụng cookie cũng như các dịch vụ phân tích cho bất kỳ lượt truy cập nào vào trang web Oldenburger. Giải thích chi tiết về điều này được nêu trong phần 4 và 5 của Chính sách bảo mật.

3. Chia sẻ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được truyền cho bên thứ ba vì các mục đích khác ngoài những mục đích được liệt kê dưới đây.
Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba nếu:
Bạn đã cho phép điều đó theo Điều 6 đoạn 1(a) của GDPR, chẳng hạn như đối với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh bằng cách đồng ý phân tách điều kiện tham gia cho một số cuộc thi nhất định.
Việc chia sẻ là bắt buộc theo Điều 6 đoạn 1(f) của GDPR và nếu bạn không có yêu cầu gì về việc không chia sẻ dữ liệu.
Nghĩa vụ pháp lý theo Điều 6 đoạn 1(c) của GDPR về việc chia sẻ dữ liệu của bạn, và
Nếu điều này được pháp luật cho phép và yêu cầu theo Điều 6 đoạn 1(b) của GDPR, nhằm mục đích xử lý điều khoản hợp đồng với bạn.

4. Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie trong một số phần nhất định trên trang web. Các yếu tố dữ liệu này cho phép việc xác định máy tính của bạn dưới một đơn vị kỹ thuật. Nó giúp bạn trải nghiệm nội dung trực tuyến dễ dàng hơn - đối với những lần truy cập sau.
Loại cookie: Cookie được chấp nhận của trang web
Tên cookie: __cfduid, cookieconsent_status
Những cookie này được sử dụng để nhận dạng máy khách ẩn danh của bạn và lưu trữ thông tin về việc bạn có sử dụng cookie hay không.
Dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu trữ hoặc truyền đi.
Tuy nhiên, bạn thường có thể điều chỉnh trình duyệt Internet của mình để đảm bảo bạn được thông báo về việc sử dụng của cookie, hoặc để bạn cho phép - chặn và/hoặc xóa các cookie đã được đặt. Vui lòng sử dụng chức năng trợ giúp của trình duyệt Internet của bạn để lấy thông tin về việc thay đổi các cài đặt này.
Lưu ý rằng một số chức năng nhất định trên trang web có thể không hoạt động nếu bạn đã tắt tính năng đặt cookie.
Cookie không cho phép máy chủ đọc dữ liệu riêng tư từ máy tính của bạn hoặc dữ liệu do máy chủ khác gửi. Chúng sẽ không làm hỏng máy tính của bạn và không mang bất kỳ loại virus nào. Việc sử dụng Cookie dựa trên Điều 6 đoạn 1(f) của GDPR: quá trình xử lý được thực hiện để cải thiện hoạt động của trang web. Do đó, điều đó rất cần thiết trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Oldenburger.
Nếu bạn cho phép, việc xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện dựa trên điều 1(f) của GDPR. Bạn có thể thu hồi cookie bất cứ lúc nào.

5. Sử dụng Google Analytics

Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Google Analytics sử dụng “Cookie” - những tệp văn bản được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng trang web. Thông tin về việc bạn sử dụng trang web này (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) thường được truyền đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.
Loại cookie: Cookie Google Analytics
Tên cookie: __utma, __utmz, _ga, _gid
Cookie này được Google Analytics sử dụng với sự trợ giúp của mã số định dạng để phân biệt khách truy cập và hết hạn sau hai năm (__ga) và/hoặc 1 ngày (__gid).
Nếu tính năng ẩn danh IP được kích hoạt trên trang web thì địa chỉ IP của bạn vẫn sẽ bị Google cắt bớt đối với các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc ở các quốc gia khác tham gia Thỏa thuận Khu vực Kinh tế Châu Âu. Chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền tới máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và bị cắt bớt ở đó.
Google sẽ thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng trang web, biên soạn các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ khác liên quan đến trang web và việc sử dụng Internet. Địa chỉ IP liên quan đến Google Analytics sẽ không được Google hợp nhất với dữ liệu khác.
Bạn có thể cấm lưu trữ cookie thông qua cài đặt tương ứng trong phần mềm trình duyệt của mình; Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của trang web. Hơn nữa, việc này có thể ngăn chặn dữ liệu và trải nghiệm trang web, (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn), tới Google cũng như ngăn chặn việc Google xử lý những dữ liệu này bằng cách tải xuống và cài đặt trình duyệt plugin có sẵn theo liên kết sau (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Trên trang web này, Google Analytics đã được mở rộng bằng mã “gat._anonymizeIp();” để đảm bảo việc truyền địa chỉ IP ẩn danh (còn gọi là mặt nạ IP). Bạn có thể ngăn Google Analytics thu thập dữ liệu của mình bằng cách nhấp vào liên kết sau. Sau đó, opt-out Cookie sẽ được cài đặt và nó ngăn chặn mọi hoạt động thu thập dữ liệu của bạn bất cứ khi nào bạn truy cập trang web này. Bạn nên thực hiện quy trình này khi truy cập trang web Oldenburger bằng thiết bị di động.
Tìm thông tin chi tiết về các điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu theo liên kết sau:
www.google.com/analytics/terms/de.html và/hoặc
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Việc sử dụng các công cụ phân tích nói trên dựa trên Điều 6 đoạn 1(a) của GDPR: việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng thuận hoàn toàn của bạn.